FANDOM


Paninindigan sa mga Nagawang Bagay

Nasira ang reputasyon ni Tata Selo sa kanyang pagpatay kay Kabesa ngunit hindi nya ito itinanggi. Ipinaliwanag nya nang maayos kung bakit nya nagawa ang bagay na iyon.

Pag-aalala sa Pamilya

Inuna ni Tata Selo ang kalagayan ng kanyang anak na si Saling kaysa sarili nyang kalagayan. Hindi nya inuna ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagmamahal dito.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.