FANDOM


Paninindigan sa mga Nagawang Bagay

Nasira ang reputasyon ni Tata Selo sa kanyang pagpatay kay Kabesa ngunit hindi nya ito itinanggi. Ipinaliwanag nya nang maayos kung bakit nya nagawa ang bagay na iyon.

Pag-aalala sa Pamilya

Inuna ni Tata Selo ang kalagayan ng kanyang anak na si Saling kaysa sarili nyang kalagayan. Hindi nya inuna ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagmamahal dito.