FANDOM


Layo - batang naulila at inampon ng kanyang amain, naging kilalang abugado at matagumpay sa buhay

Tiyo Julio - natatanging kamag-anak ni Layo na naging malapit sa kanya

Ben - anak ni Tiyo Julio na kasama sa pagdalaw kay Layo

Tata Indo - malupit na amaing nag-ampon kay Layo

Ising - asawa ni Layo

mga anak ni Layo - minsan lamang dumalaw sa San Roque