Wikia

Rogelio R. Sikat Wiki

Impeng Negro (Tauhan)

Usapan0
11pages on
this wiki

Impen - isang lalaking labing-anim na taong gulang, laging kinukutya ng mga tao dahil sa kanyang kaitiman

Ogor - matipuno ang kanyang katawan, laging nangunguna sa pangungutya kay Impen

Inay - nangangaral at nagpapaalala kay Impen na huwag makipag-away

Kano - pitong taong kapatid ni Impen na maputi

Boyet at Diding - mga nakababatang kapatid ni Impen

mga agwador - kasamahan ni Impen sa pag-iigib ng tubig na palaging nangungutya sa kanya

Taba - pagbibilhan ni Impen ng gatas para sa kanyang kapatid

Around Wikia's network

Random Wiki